Analýza genové exprese

CHICKBONE - sada párů primerů pro analýzu exprese genů kuřete (Gallus gallus) zapojených do signálních drah TGF-beta/BMP - nezávisle validovaná verze 1.0

  kat. č. KRD-P-0441-20 měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR vyvinuto pro kuřecí vzorky (Gallus gallus) totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green) relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči...

DIAKIT - sada párů primerů pro analýzu exprese genů pro diagnostiku a prognostiku diabetu I. typu

měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green) relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním...

APOPTOSIS - sada párů primerů pro analýzu exprese genů zapojených do rakovinotvorných procesů

měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green) relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním...

CANCER - sada párů primerů pro analýzu exprese genů zapojených do rakovinotvorných procesů

měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green) relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním...

ANGIOGENESIS - sada párů primerů pro analýzu exprese genů zapojených do procesu angiogeneze

měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR (chemie SYBR Green) vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním genům (např. v softwaru...