APOPTOSIS - sada párů primerů pro analýzu exprese genů zapojených do rakovinotvorných procesů

  • měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR

  • vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green)

  • relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním genům

  •  sada poskytuje možnost výběru ideálního páru referenčních genů, které vykazují nejlepší referenční vlastnosti ve Vámi testované tkáni (software normFinder)

 

  • sada zahrnuje následující cílové geny: ABL1, AKT1, APAF1, ATM, BAD, BAG1, BAG3, BAG4, BAK1, BAX, BCL10, BCL2, BCL2A1, BCL2L1, BCL2L10, BCL2L11, BCL2L2, BCLAF1, BFAR, BID, BIK, BIRC1, BIRC2, BIRC3, BIRC4, BIRC5, BIRC6, BIRC8, BIRC8, BNIP1, BNIP2, BNIP3, BNIP3L, BOK, BRAF, CARD4, CARD6, CARD8, CASP1, CASP10, CASP14, CASP2, CASP3, CASP4, CASP5, CASP6, CASP7, CASP8, CASP8AP2, CASP9, CASP9, CD27, CD27, CD40, CD40LG, CD70, CFLAR, CHEK1, CHEK2, CIDEA, CIDEB, CRADD, DAPK1, DAPK2, DFFA, DFFB, DIABLO, FADD, FADD, FAS, FASLG, GADD45A, HRK, IGF1R, LTA, LTBR, MCL1, MCL1, MYD88, NAIP, NOD1, NOL3, PYCARD, RIPK1, RIPK2, RPA3, TANK, TNF, TNFRSF10A, TNFRSF10B, TNFRSF10C, TNFRSF10D, TNFRSF11B, TNFRSF17, TNFRSF1A, TNFRSF21, TNFRSF25, TNFRSF5, TNFRSF6, TNFRSF8, TNFRSF9, TNFSF10, TNFSF11, TNFSF13, TNFSF13B, TNFSF15, TNFSF18, TNFSF4, TNFSF5, TNFSF6, TNFSF7, TNFSF8, TNFSF9, TP53, TP53BP2, TP73, TP73L, TRADD, TRAF1, TRAF2, TRAF3, TRAF4, TRAF5, TRAF6, TRIPA

  • sadu lze doplnit následujícími referenčními geny: ACTB, B2M, GAPDH, GUSB, HPRT1, PGK, RPL13A, RPLP0, TFRC, UBC

 

  • formáty:

  • sada mikrozkumavek s jednotlivými primery o koncentraci 100 µM

  • destička s lyofilizovanými primery, stačí už pouze rozpipetovat master mix s cDNA