Novinky

Nabízíme testování somatických mutací v krvetvorných buňkách

01.05.2020 16:52
  Z genetické informace člověka lze získat představu o náchylnosti k určitým chorobám (onkologické, trombotické, kardiovaskulární choroby). Naše laboratoř KRD nabízí novou službu a produkty, které jsou primárně určené pro hematologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Díky včasnému...

Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách

01.05.2017 11:56
Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách", který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické...

Software MSVA

23.09.2015 10:13
V rámci projektu MPO FR TI3 588 jsme vyvinuli software pro meta-analýzu dat ze skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání. Software je přístupný po zakoupení zkušební měsíční licence. Kontaktujte nás prosím: lab@krd.cz (603 164 254).

Přečtěte si o možnostech softwaru METACORE

15.01.2015 14:08
Nabízíme zpracování expresních dat z mikroerejí softwarem Metacore. Metacore umožňuje zasadit výsledky analýzy genové exprese do kontextu fungování buňky i specifických buněčných typů. Pomocí Metacore je možno promítnout změřené hodnoty exprese na nitrobuněčnou signalizační síť, a...

Od 1.2.2013 servisní laboratoř přestává nabízet zpracování mikroerejí firmy Nimblegen a zcela přechází na Agilent jako hlavní platformu.

26.02.2013 12:26