Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách

01.05.2017 11:56

Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách", který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Projekt je spolufinancován:

 

Zpět