Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách

Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010326