Projekty

Název projektu: Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010326

Doba řešení projektu: 20/4/2017 – 19/4/2020

Popis projektu:

Předmětem projektu je zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách, tedy sestavení funkčního diagnostického testu pro identifikaci mutací ve vybraných úsecích lidské DNA včetně vytvoření analytických nástrojů, softwaru pro zpracování a vyhodnocení dat a softwaru pro dlouhodobý monitoring testovaných subjektů. Bude vytvořen produkt, který klientům poskytne profil získaných a vrozených genetických mutací včetně interpretace výsledků současného stavu poznání.

 Leták.pdf (291,6 kB)

Projekt Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách je spolufinancován Evropskou unií.