Společnost KRD-obchodní společnost s.r.o. byla založena začátkem roku 2001 jako obchodní společnost zabývající se prodejem reagencií a přístrojů pro výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd, genetické diagnostiky a farmaceutické výroby. V roce 2004 pak vybudovala vlastní centrum výzkumu
a vývoje a ihned poté byla zahájena výroba vlastních výrobků určených pro výzkum v oblasti molekulární biologie.

V současné době je společnost KRD-obchodní společnost s.r.o. distribuční společností, která je zaměřena na prodej a podporu produktů v oblasti obecného přístrojového vybavení a molekulární biologie. Společnost je partnerem významných výrobců laboratorní přístrojové techniky a reagencií. Mezi klienty patří výzkumná centra akademie věd, univerzity, nemocnice, farmaceutické a biomedicínské firmy.

Společnost průběžně sleduje trendy v aplikovaných oborech molekulárně biologických metod a výzkumu a stále přináší na trh produkty s vysokou přidanou hodnotou. Součástí nabídky společnosti není jen prodej, aplikační podpora produktů nebo servis přístrojů, ale i nabídka služeb a výzkumné spolupráce.

Protože se jedná o mimořádně konkurenční prostředí, portfolio produktů a služeb se neustále inovuje a rozšiřuje tak, aby bylo vyhověno aktuálním požadavkům trhu. Snahou je průběžně sledovat trendy v aplikovaných oborech molekulárně biologických metod a výzkumu a jako první přinášet na trh produkty s vysokou přidanou hodnotou. Důraz je kladen především na maximální snahu o profesionální, ale přitom individuální přístup k požadavkům zákazníka.

Součástí nabídky není jen prodej, aplikační podpora produktů nebo servis přístrojů. Moderně vybavená laboratoř společnosti zařízená pro vlastní výzkum a vývoj nabízí spolupráci v oblastech aplikovaného biologického výzkumu. Společnost je odborným vzdělávacím partnerem škol a institucí v další přípravě studentů, ale i veřejnosti v moderních aplikacích molekulární biologie.