Přečtěte si o možnostech softwaru METACORE

15.01.2015 14:08

Nabízíme zpracování expresních dat z mikroerejí softwarem Metacore. Metacore umožňuje zasadit výsledky analýzy genové exprese do kontextu fungování buňky i specifických buněčných typů. Pomocí Metacore je možno promítnout změřené hodnoty exprese na nitrobuněčnou signalizační síť, a zobrazit například její nejvíce aktivní části, nebo části, které se nejsilněji mění při porovnání dvou experimentálních skupin. Detailní článek o možnostech programu Metacore naleznete na tomto odkazu: Metacore.

Zpět