CANCER - sada párů primerů pro analýzu exprese genů zapojených do rakovinotvorných procesů

  • měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR

  • vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green)

  • relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním genům

  • sada poskytuje možnost výběru ideálního páru referenčních genů, které vykazují nejlepší referenční vlastnosti ve Vámi testované tkáni (software normFinder)

 

  • sada zahrnuje následující cílové geny: AKT1, ANGPT1, ANGPT2, APAF1, ATM, BAD, BAX, BCL2, BCL2L1, BRCA1, C17orf57, CASP8, CCNE1, CDC25A, CDK2, CDK4, CDKN1A, CDKN2A, CFLAR, CHEK2, COL18A1, E2F1, ERBB2, ETS2, FGFR2, FOS, GZMA, HTATIP2, IFNA1, IFNA2, IFNA4, IFNB1, IFNB3, IGF1, IL6, IL8, ITGA1, ITGA2, ITGA3, ITGA4, ITGAV, ITGB1, ITGB5, JUN, MAP2K1, MAP2K2, MAP2K3, MAP2K4, MCAM, MDM2, MET, MMP1, MMP2, MMP9, MTA1, MTA2, MTSS1, MYC, NFKB1, NFKB2, NFKBIA, NME1, NME4, PDGFA, PDGFB, PIK3R1, PLAU, PLAUR, PNN, RAF1, RB1, S100A4, SERPINB5, SERPINE1, SNCG, SYK, TEK, TERT, TGFB1, TGFBR1, THBS1, TIMP1, TIMP3, TNF, TNFRSF10B, TNFRSF1A, TNFRSF25, TP53, TWIST1, VEGFA

  • sadu lze doplnit následujícími referenčními geny: ACTB, B2M, GAPDH, GUSB, HPRT1, PGK, RPL13A, RPLP0, TFRC, UBC

 

  • formáty:

  • sada mikrozkumavek s jednotlivými primery o koncentraci 100 µM

  • destička s lyofilizovanými primery, stačí už pouze rozpipetovat master mix s cDNA

Zpět