Reagencie pro značení protilátek

Souprava na purifikaci protilátek

souprava slouží pro 3 purifikace souprava obsahuje zkumavku 10x vazebného pufru, 1 zkumavku myího pufru, 1 zkumavku elučního pufru, 1 zkumavku neutralizátoru, 1 kolonku, 4 dodatečné sběrné zkumavky

Souprava pro konjugaci biotinu na protilátky

souprava obsahuje 3x10 mikrogramů biotinu ve 3 oddělěných zkumavkách, 1 zkumavku obsahující modifier a 1 zkumavku obsahující quencher doporučené množství pro jedno značení je 10-20 mikrogramů

Souprava pro koncentrování protilátek

souprava obsahuje 3 kolony