Souprava na purifikaci protilátek

  • souprava slouží pro 3 purifikace
  • souprava obsahuje zkumavku 10x vazebného pufru, 1 zkumavku myího pufru, 1 zkumavku elučního pufru, 1 zkumavku neutralizátoru, 1 kolonku, 4 dodatečné sběrné zkumavky