HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách

Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách
Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Vysokorozlišovací analýza křivek tání (HRM) je vysoce citlivá a rychlá metoda, kterou lze využívat k záchytu jedno- i vícenukleotidových záměn a indelů v DNA v heterozygotním i homozygotním stavu. Vysokého rozlišení je dosahováno použitím tzv. DNA saturujících barviv, například barviva LCGreen (IdahoTechnology Inc., USA) a pomocí přístrojů s vysoce přesnou a stabilní kontrolou časového teplotního gradientu (např. LightScanner 96 od fi. IdahoTechnology Inc.). Během postupného zahřívání dochází k tavení dvoušroubovice DNA, čímž se z ní barvivo uvolňuje a dochází k poklesu fluorescence. Přítomnost heteroduplexu v analyzovaném amplikonu DNA mění tvar křivky tání, který je charakteristický pro konkrétní záměnu na konkrétní pozici daného amplikonu a při použití (neznačených) sond umožňuje dokonce zachycení homozygotní varianty mutace. Zatímco vývoj HRM esejí vyžaduje hlubší expertní znalosti, tak jejich vlastní provádění je natolik robustní a jednoduché, že ho může provádět i začátečník.