Genotypování

rs1800595 - missense A>G záměna v genu pro lidský faktor 5 asociovaná s defektem ve srážlivosti krve

rs1800595 - missense A>G záměna v genu pro lidský faktor 5 asociovaná s defektem ve srážlivosti krve
tato souprava je designovaná k detekci klinicky významné záměny NG_011806.1: g.50422 A>G (rs1800595) v exonu 13 genu F5 (factor 5, FV) na chromozomu 1 u lidských pacientů skládá se ze dvou primerů a neznačené sondy, která zajišťuje specifickou detekci uvedené záměny analýza se...