rs1800595 - missense A>G záměna v genu pro lidský faktor 5 asociovaná s defektem ve srážlivosti krve

rs1800595 - missense A>G záměna v genu pro lidský faktor 5 asociovaná s defektem ve srážlivosti krve
  • tato souprava je designovaná k detekci klinicky významné záměny NG_011806.1: g.50422 A>G (rs1800595) v exonu 13 genu F5 (factor 5, FV) na chromozomu 1 u lidských pacientů
  • skládá se ze dvou primerů a neznačené sondy, která zajišťuje specifickou detekci uvedené záměny
  • analýza se provádí metodou vysokorozlišovací analýzy křivek tání
  • souprava je optimalizovaná k použití v LightScanner mastermixu (Idaho, Inc.) na LightScanneru 96 (Idaho, Inc.) a lze ji dle zájmu a ve spolupráci s klinickými pracovišti optimalizovat a validovat pro použití na dalších přístrojích
  • 2000 reakcí
  • kat. č.: KRD-P-0443-2000
  • cena: 5000 CZK vč. DPH