Reagencie pro reverzní transkripci a qPCR

Sada pro reverzní transkripci - syntézu 1. řetězce cDNA (s RNázovým inhibitorem a Rnázou H) - verze 1.0 bez nezávislé validace

sada je určena pro syntézu prvního řetězce cDNA z totální RNA je optimalizována pro použití produktu reakce v následné real-time kvantitativní PCR s chemií SYBR Green tak, aby produkovala reproducibilní nízké Ct hodnoty srovnatelné s populárními konkurenčními výrobky RNázový inhibitor zvyšuje...

Random heptamery validované pro reverzní transkripci a následnou kvantitativní PCR

25 nmol...600 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0447-25) 100 nmol...1200 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0447-100)

Random nonamery validované pro reverzní transkripci a následnou kvantitativní PCR

25 nmol...600 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0446-25) 100 nmol...1200 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0446-100)

Random pentadekamery validované pro reverzní transkripci a následnou kvantitativní PCR

25 nmol...600 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0444-25) 100 nmol...1200 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0444-100) Biotechniques. 2006 May;40(5):649-57.  

Random hexamery validované pro reverzní transkripci a následnou kvantitativní PCR

25 nmol...600 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0445-25) 100 nmol...1200 Kč vč. DPH (KRD-P-0445-100)