Sady primerů pro genotypování na gelovém elforéze

Sada primerů pro genotypování pomocí gelové elektroforézy - rs4340

pár primerů pro provedení PCR reakce a následné rozdělení produktů amplifikace na agarózovém gelu množství: 20 nmolů každý primer cena: 3000 CZK vč. DPH kat.č.: KRD-P-0442-10