Souprava pro konjugaci biotinu na protilátky

  • souprava obsahuje 3x10 mikrogramů biotinu ve 3 oddělěných zkumavkách, 1 zkumavku obsahující modifier a 1 zkumavku obsahující quencher
  • doporučené množství pro jedno značení je 10-20 mikrogramů