ANGIOGENESIS - sada párů primerů pro analýzu exprese genů zapojených do procesu angiogeneze

 • měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR (chemie SYBR Green)
 • vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA
 • relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním genům (např. v softwaru REST2008)
 • sada poskytuje možnost výběru ideálního páru referenčních genů, které vykazují nejlepší referenční vlastnosti ve Vámi testované tkáni (např. softwarem normFinder)
 • sada zahrnuje následující cílové geny: ACTB, ADAMTS, AKT1, ANGPT1, ANGPT2, ANGPTL3, ANGPTL4, ANPEP, BAI1, CCL11, CCL2, CDH5, COL18A1, COL4A2, COL4A3, CXCL1, CXCL10, CXCL11, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL9, ECGF1, EDG1, EFNA1, EFNA3, EFNA5, EFNB2, EGF, ENG, EPHB4, EREG, FGF1, FGF2, FGFR3, FIGF, FLT1, HAND1, HAND2, HGF, HIF1A, HPSE, ID1, ID3, IFNA1, IFNB1, IFNG, IGF1, IL1B, IL6, IL8, ITGAV, ITGB3, JAG1, KDR, LAMA5, LECT1, LEP, LTA, MDK, MMP2, MMP9, NOTCH1, NOTCH4, NRP1, NRP2, PDGFA, PECAM1, PF4, PGF, PGK, PLAU, PLG, PLXDC1, PROK2, PTGS1, SERPINF1, SPHK1, STAB1, TEK, TGFA, TGFB1, TGFB2, TGFBR1, THBS1, THBS2, TIMP1, TIMP2, TIMP3, TNF, TNFAIP2, VEGFA, VEGFB, VEGFC
 • sadu lze doplnit následujícími referenčními geny: ACTB, B2M, GAPDH, GUSB, HPRT1, PGK, RPL13A, RPLP0, TFRC, UBC
   
 • formáty:
 • sada mikrozkumavek s jednotlivými primery o koncentraci 100 µM
 • destička s lyofilizovanými primery, stačí už pouze rozpipetovat master mix s cDNA