Vítejte na našem webu

 

KRD Lab - laboratorní divize distribuční společnosti KRD-obchodní společnost s.r.o. - byl založen v roce 2005 za účelem výzkumu, vývoje a výroby moderních diagnostických prostředků na základě analýzy DNA a RNA.

S využitím komerčního a akademického know-how, získaného v průběhu výzkumných projektů v předchozích letech, nabízíme široké spektrum služeb a vlastních produktů aplikovaného výzkumu a vývoje v oblastech molekulární biologie, biotechnologie a biomedicíny:

 • Izolace nukleových kyselin z  nejrůznějších biologických zdrojů (NOVINKA V NAŠEM VYBAVENÍ: ocelový tyčový homogenizátor IKA ULTRA TURRAX)
 • High resolution melting (HRM, vysokorozlišovací analýza křivek tání): servisní zpracování, design a vývoj skenovacích a genotypovacích testů s i bez použití neznačených sond
 • PCR arrays: design, optimalizace, provedení i dodávka, RNA i DNA analýza
 • Pre-run i post-run bioinformatické služby (propojené se službou přípravy vzorků) - zpracování mikroerejí a zpracování dat z mikroerejí, zpracování dat ze sekvenace nové generace pomocí  softwarových nástrojů  získaných od Pekingského genomického ústavu (BGI) a zpracování dat z kvantitativní real-time PCR, design primerů a konstrukce zákaznických panelů pro sequence/target capture (např. pro zařízení Fluidigm a RainDance)
 • Design zákaznických mikroerejí založených na platformě společnosti Agilent - vlastní výběr sond pro specifický účel.
 • Target/Sequence capture pro sekvenování nové generace: design panelů a příprava vzorků technologiemi poskytovanými společnostmi AgilentNimblegen a IDT
 • Next-Generation Sequencing
 • Expresní profilování pomocí microarrays: Nimblegen-Roche, Exiqon, Microarrays Inc., Phalanx, Agilent
 • Profilování genomu: polymorfizmy, aCGH, CNV, ChIP-chip, epigenetické regulace, platformy NimbleGen, OGT, Agilent
 • Sekvenční analýza libovolného úseku DNA
 • Klonování libovolného úseku DNA do plazmidového vektoru
 • Přímý nebo licenční prodej produktů vlastního výzkumu a vývoje
 • Zajistíme přípravu rekombinantních proteinů, protilátek i značených protilátek

 

 

 

 
 

 

Novinky

Nabízíme testování somatických mutací v krvetvorných buňkách

01.05.2020 16:52
  Z genetické informace člověka lze získat představu o náchylnosti k určitým chorobám (onkologické, trombotické, kardiovaskulární choroby). Naše laboratoř KRD nabízí novou službu a produkty, které jsou primárně určené pro hematologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Díky včasnému...

Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách

01.05.2017 11:56
Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách", který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické...

Software MSVA

23.09.2015 10:13
V rámci projektu MPO FR TI3 588 jsme vyvinuli software pro meta-analýzu dat ze skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání. Software je přístupný po zakoupení zkušební měsíční licence. Kontaktujte nás prosím: lab@krd.cz (603 164 254).

Přečtěte si o možnostech softwaru METACORE

15.01.2015 14:08
Nabízíme zpracování expresních dat z mikroerejí softwarem Metacore. Metacore umožňuje zasadit výsledky analýzy genové exprese do kontextu fungování buňky i specifických buněčných typů. Pomocí Metacore je možno promítnout změřené hodnoty exprese na nitrobuněčnou signalizační síť, a...

Od 1.2.2013 servisní laboratoř přestává nabízet zpracování mikroerejí firmy Nimblegen a zcela přechází na Agilent jako hlavní platformu.

26.02.2013 12:26

NOVINKA V NAŠEM VYBAVENÍ: ocelový tyčový homogenizátor IKA ULTRA TURRAX

14.12.2012 13:08
Blesková a dokonale účinná homogenizace rotujícími ocelovými noži zaručí maximální výtěžky a minimální degradaci nukleových kyselin i z hluboce podmrazeného materiálu, který byl před zmražením pouze hrubě nastříhán. Ideální pro homogenizaci přímo do trizolu nebo jiného nepěnivého homogenizačního...

Beta verze HRM eseje na skenování mutací v genu laminu A - výzva ke spolupráci na validaci

16.01.2012 13:13
  sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genu laminu A (LMNA) tvoří ji 15 párů primerů, které zcela pokrývají oblast všech 12 exonů genu LMNA sada byla optimalizována pro přístroj LightScanner 96 (Idaho Technology Inc.) a LightScanner...

Beta verze HRMA eseje na skenování mutací ve 12. exonu genu NPM1 - výzva ke spolupráci na validaci

16.01.2012 13:05
  1 pár primerů pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonu 12 genu pro nucleophosmin sada byla optimalizována pro LightCycler 480 (Roche) / LightCycler 480 High-Resolution Melting Master a pro LightScanner 96 (Idaho tech., Inc) / LighScanner mastermix na...

Genotypování jedno- i vícenukleotidových záměn a indelů pomocí high resolution melting analýzy (HRM)

02.11.2011 15:45

Kompletní zpracování chromatinové imunoprecipitace pomocí technologie SureChIP

02.11.2011 00:00