Genotypování jedno- i vícenukleotidových záměn a indelů pomocí high resolution melting analýzy (HRM)

02.11.2011 15:45
Zpět