Archiv článků

Nabízíme testování somatických mutací v krvetvorných buňkách

01.05.2020 16:52
  Z genetické informace člověka lze získat představu o náchylnosti k určitým chorobám (onkologické, trombotické, kardiovaskulární choroby). Naše laboratoř KRD nabízí novou službu a produkty, které jsou primárně určené pro hematologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Díky včasnému...

Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách

01.05.2017 11:56
Naše společnost realizuje projekt s názvem " Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách", který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické...

Software MSVA

23.09.2015 10:13
V rámci projektu MPO FR TI3 588 jsme vyvinuli software pro meta-analýzu dat ze skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání. Software je přístupný po zakoupení zkušební měsíční licence. Kontaktujte nás prosím: lab@krd.cz (603 164 254).

02.02.2015 13:29
Jedná se o sady pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů Soupravy jsou založeny na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním stavu Sady...

Přečtěte si o možnostech softwaru METACORE

15.01.2015 14:08
Nabízíme zpracování expresních dat z mikroerejí softwarem Metacore. Metacore umožňuje zasadit výsledky analýzy genové exprese do kontextu fungování buňky i specifických buněčných typů. Pomocí Metacore je možno promítnout změřené hodnoty exprese na nitrobuněčnou signalizační síť, a...

Od 1.2.2013 servisní laboratoř přestává nabízet zpracování mikroerejí firmy Nimblegen a zcela přechází na Agilent jako hlavní platformu.

26.02.2013 12:26

NOVINKA V NAŠEM VYBAVENÍ: ocelový tyčový homogenizátor IKA ULTRA TURRAX

14.12.2012 13:08
Blesková a dokonale účinná homogenizace rotujícími ocelovými noži zaručí maximální výtěžky a minimální degradaci nukleových kyselin i z hluboce podmrazeného materiálu, který byl před zmražením pouze hrubě nastříhán. Ideální pro homogenizaci přímo do trizolu nebo jiného nepěnivého homogenizačního...

TECHNICKÁ POZNÁMKA # 2-2012: Obecný popis analýzy dat z aCGH experimentů na platformě Nimblegen a Agilent v servisní laboratoři KRD s.r.o.

17.10.2012 13:38
Více zde: https://www.krdlab.cz/sluzby/bioinformaticke-sluzby/acgh-analyza-nimblegen-a-agilent/

TECHNICKÁ POZNÁMKA # 1-2012: Programovací jazyk R

01.10.2012 07:50
https://www.krdlab.cz/sluzby/bioinformaticke-sluzby/programovaci-jazyk-r/

Case report: type 1 diabetes in monozygotic quadruplets.

08.06.2012 16:07
  Case report: type 1 diabetes in monozygotic quadruplets. Stechova K, Halbhuber Z, Hubackova M, Kayserova J, Petruzelkova L, Vcelakova J, Kolouskova S, Ulmannova T, Faresjö M, Neuwirth A, Spisek R, Sediva A, Filipp D, Sumnik Z. Eur J Hum Genet. 2012 Apr;20(4):457-62. doi:...