02.02.2015 13:29
  • Jedná se o sady pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů
  • Soupravy jsou založeny na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA)
  • HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním stavu
  • Sady byly optimalizovány pro standardní HRM Master Mix, který je validován na LightCycler 480 (Roche) i LightScanner 96 (BioFire)
 
  • V sub-menu "Geny" naleznete soupravy pro jednotlivé geny, v sub-menu "Nemoci" naleznete tyto soupravy sdružené do skupin odpovídajících jednotlivým onemocněním.
Zpět