3. Zpracování a vývoj vlastních kvantitativních PCR arrayí v 96-jamkovém formátu a zpracování zakázek za použití reagencií a souprav od fi. Exiqon a dalších

  • Měření relativní genové exprese metodou kvantitativní real-time PCR z totální nebo nabohacené RNA.
  • Měření změn počtu kopií genomových lokusů (CNV).
  • Používáme všechny běžné chemie: SYBR Green, próby, molecular beacons, dual labeled probes atd. 
  • Navrhneme pro vás primery, próby atd., a to jak pro cílové, tak referenční geny.
  • Dodáte-li nám svoje vzorky RNA či DNA, změříme je na Roche LC 480.
  • Data vám zanalyzujeme pomocí statistických programů, které stanoví relativní nebo absolutní hodnoty změn jednotlivých amplikonů a jejich statistický význam. Na analýzu dat používáme open source a free programy (normFinder, REST 2009, Programovací statistický jazyk R).
  • Na zakázku zpracujeme také jakékoli PCR arraye vyvíjené a dodávané jinými společnostmi.