SVALOVÁ DYSTROFIE

  • Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných se svalovou dystrofií
  • Jedná se o tyto geny: DMD, LMNA, DES, MYH7
  • Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA)
  • HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním stavu
  • Sada byla optimalizována pro standardní HRM Master Mix, který je validován na LightCycler 480 (Roche) i LightScanner 96 (BioFire)
 
  • Klinický popis
    Vrozené muskulární dystrofie představují klinicky a geneticky heterogenní skupinu onemocnění charakterizovanou zvýšenými sérovými hodnotami  kreatin fosfo-kinázy, svalovou slabostí a distrofickými změnami pozorovanými ve svalové tkáni po provedení svalové biopsie. Můžou být dále přítomny abnormality centrálního nervového systému, postižení srdce, defekty skeletu a spoždění vývoje. Příznaky onemocnění se typicky objevují již při narození, některé symptomy přibývají až v pozdějším věku.

Je známo, že mutace v LMNA genu způsobují nejméně 8 různých klinických syndromů (Genschel and Schmidt. 2000) , zahrnující vrozenou muskulární dystrofii. Pacienti s muskulární dystrofií a mutací v LMNA genu vykazují slabost končetin a extenzorů krku, dále axiální slabost, deformity nohou, potíže s polykáním a zvýšené sérové hladiny  kreatin fosfo-kinázy.
Muskulární dystrofie pletenců končetin (LGMD) zahrnuje skupinu onemocnění charakterizovaných atrofií a slabostí svalů proximálních končetinových pletenců. Typicky je navíc postiženo srdce a bulbární svaly. Hladina kreatin fosfo-kinázy je zvýšená a svalová biopsie vykazuje dystrofické změny. Klinická závažnost, věk počátku onemocnění a progrese onemocnění vykazují vysokou variabilitu mezi pacienty s LGMD (Sáenz et al. 2005).

 
  • Genetika

    Vrozená muskulární dystrofie podmíněná mutacemi v LMNA genu vykazuje autozomálně dominantní dědičnost. LGMD je asociováno s mutacemi v téměř 20 genech. Nejčastější formy jsou způsobeny mutacemi v genech CAPN3, DYSF, and FKRP.  (Moore et al. 2006; Pegoraro and Hoffman 2012). Geneticky dominantní formy onemocnění jsou způsobeny mutacemi v genech MYOT, LMNA, CAV3, DNAJB6, aTNPO3.