SureChIP I S-kit with agarose beads 10rxn

SureChIP I S-kit with agarose beads 10rxn

Katalogové číslo KRD-P-0436-10

SureChIP S-kit manual.pdf (362,3 kB)

SureChIP kit obsahuje reagencie na provedení 5 x 3 imunoprecipitačních reakcí (se specifickou a negativní a pozitivní kontrolní protilátkou).

Kit je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuovaná při RT a druhá na suchém ledu.

Reagent 17 a Reagent 18 při prvním rozmrazení rozalikvotujte nebo v celku následně krátkodobě (max. 1 měsíc) skladujte při +4 °C.

Reagent 10 (Proteinase K buffer) a kolonky na purifikaci DNA skladujte při RT.

Reagencie, které mají být skladovány při -20 °C, umístěte v mrazáku bez funkce autoodmrazování.

Při řádném skladování je garantována funkčnost všech složek kitu do 1 roku od data dodání.

 

Obsah části dodávané při RT

Množství

Reagencie

Skladování

20 ml

Reagent 1: Formaldehyde (11%) buffer

+4 °C

13 ml

Reagent 2: Crosslinkong stop solution

+4 °C

50 ml

Reagent 3: Lysis buffer I

+4 °C

50 ml

Reagent 4: Lysis buffer II

+4 °C

13 ml

Reagent 5: Lysis buffer III

+4 °C

13 ml

Reagent 7: MNase buffer

+4 °C

1,3 ml

Reagent 9: MNase stop solution

+4 °C

5,5 ml

Reagent 10: Proteinase K buffer

RT

40 ml

Reagent 13: IP buffer

+4 °C

170 ul

Reagent 14: Portein A beads

+4 °C

170 ul

Reagent 15: Portein G beads

+4 °C

31 ul

Reagent 16: BSA

+4 °C

40 ml

Reagent 19: Wash buffer I

+4 °C

20 ml

Reagent 20: Wash buffer II

+4 °C

24 ml

TE buffer

+4 °C

39 ul

Glycogen

+4 °C

500 ul

NaAc

+4 °C

26 ml

DF buffer

+4 °C

23 ml

Wash buffer

+4 °C

31 ks

Kolonky na purifikaci DNA

RT

 

Obsah části dodávané na suchém ledu

Množství

Reagencie

Skladování

230 ul

Reagent 6: PIC

-20 °C

16,5 ul

Reagent 8: MNase (20 U/µl)

-20 °C

57 ul

Reagent 11: RNase I

-20 °C

65 ul

Reagent 12: Proteinase K

-20 °C

60 ul

Reagent 17: Negative Ab (rabbit IgG)

-20 °C

60 ul

Reagent 18: Positive Ab (anti H3)

-20 °C