Sure-MeDIP II with magnetic beads and Mse I

Sure-MeDIP II with magnetic beads and Mse I

Katalogové číslo KRD-P-0435-3

MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována při RT a druhá na suchém ledu. Kolonky na purifikaci DNA skladujte při RT. Reagent 6 (Monoclonal anti 5-methyl cytidine) je třeba alikvotovat, opakované rozmrazování se nedoporučuje. Reagencie, které mají být skladovány při -20°C, umístěne do mrazáku bez funkce autoodmrazování. Všechny reagencie před použitím pečlivě promíchejte. Při řádném skladování je garantována funkčnost všech složek soupravy do 1 roku od data dodání.

Obsah části dodávané při RT

Množství

Reagencie

Skladování

115 µl

Reagent 3: BSA (1µg/µl)

+4 °C

9 ml

Reagent 4: TE buffer

+4 °C

21 ml

Reagent 5: 5X IP buffer

+4 °C

2,7 ml

Reagent 7: Protein A/G MagBeads

+4 °C

16,5 ml

Reagent 8: PBS-BSA 0,1%

+4 °C

6,9 ml

Reagent 9: Digestion buffer

+4 °C

34 ml

Reagent 11:DF buffer

+4 °C

17,5 ml

Reagent 12: Wash buffer

+4 °C

28 ks

DNA purification columns

RT

 

Obsah části dodávané na suchém ledu

Quantity

Reagents

Storage

69 µl

Reagent 1: Mse I (10.000U/ml)

-20 °C

115 µl

Reagent 2:10 X NEB4 buffer

-20 °C

27,5 µl

Reagent 6: Monoclonal anti 5-methyl cytidine

-20 °C

96,5 µl

Reagent 10: Proteinase K

-20 °C

11 µl

Reagent 13: RBMXL3 primer pair (positive methylation control)

-20 °C