Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase

Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase

Katalogové číslo KRD-P-0435-1

MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována při RT a druhá na suchém ledu. Kolonky na purifikaci DNA skladujte při RT. Reagent 6 (Monoclonal anti 5-methyl cytidine) je třeba alikvotovat, opakované rozmrazování se nedoporučuje. Reagencie, které mají být skladovány při -20°C, umístěne do mrazáku bez funkce autoodmrazování. Všechny reagencie před použitím pečlivě promíchejte. Při řádném skladování je garantována funkčnost všech složek soupravy do 1 roku od data dodání.

 

Obsah části dodávané při RT

Množství

Reagencie

Skladování

2,2 ml

Reagent 1: MNase buffer

+4 °C

90 µl

Reagent 3: MNase stop solution (=EDTA)

+4 °C

9 ml

Reagent 4: TE buffer

+4 °C

21 ml

Reagent 5: 5X IP buffer

+4 °C

2,7 ml

Reagent 7: Protein A/G MagBeads

+4 °C

16,5 ml

Reagent 8: PBS-BSA 0,1%

+4 °C

6,9 ml

Reagent 9: Digestion buffer

+4 °C

34 ml

Reagent 11:DF buffer

+4 °C

18,5 ml

Reagent 12: Wash buffer

+4 °C

28 ks

DNA purification columns

RT

 

Obsah části dodávané na suchém ledu

Quantity

Reagents

Storage

214,5 µl

Reagent 2: MNase (20 U/µl)

-20 °C

27,5 µl

Reagent 6: Monoclonal anti 5-methyl cytidine

-20 °C

96,5 µl

Reagent 10: Proteinase K

-20 °C

11 µl

Reagent 13: RBMXL3 primer pair (positive methylation control)

-20 °C