Skenování mikroerejových skel na skeneru InnoScan 900 a extrakce signálu z naskenovaných obrázků mikroerejových skel pomocí softwaru Mapix, Blue Fuse nebo Blue Fuse Multi