Ready to SureChIP OCI-M2 chromatin

Ready to SureChIP OCI-M2 chromatin

chromatin OCI-M2.pdf (219,6 kB)

Katalogové číslo KRD-P-0439-40

Obsah

Chromatin izolovaný z buněčné linie OCI-M2, naštěpený na fragmenty se střední velikostí fragmentu 300 bp v pufru (1 mM EDTA, 0,5 mM EGTA, 10 mM TRIS-HC, pH 8)

Koncentrace: 239 ng/µl

Popis

Ready-to-SureChIP chromatin je naštěpen na optimálně dlouhé fragmenty a byla ověřena jeho funkčnost v chromatinové imunoprecipitaci. Jeho použití v ChIP experimentu je proto vhodné pro optimalizaci Vašich protilátek a primer setů v SureChIPu.

OCI-M2 jsou buňky akutní myeloidní leukémie.

Aplikace

Chromatinová Imunoprecipitace

Způsob přípravy

Chromatin byl fixován pomocí 11% formaldehydu, buňky byly následně zlyzovány a uvolněná buněčná jádra s chromatinem byla sonikována pomocí sonikátoru Branson Digital sonifier 450. Chromatin byl naštěpen na fragmenty dlouhé 200-500 bp.

Stabilita a skladování

skladujte v -20 °C po dobu max. 6 měsíců

chromatin by neměl projít více než dvěma cykly rozmražení a znovuzamražení.

Kontrola kvality

Velikost fragmentů byla kontrolována pomocí agarózové gelové elektroforézy (1 % gel).

Koncentrace chromatinu byla stanovena spektrofotometricky.