Ready to SureChIP K-562 chromatin

Ready to SureChIP K-562 chromatin

chromatin K-562.pdf (219,9 kB)

Katalogové číslo KRD-P-0438-40

Obsah

Chromatin izolovaný z buněčné linie K-562, naštěpený na na fragmenty se střední velikostí fragmentu 300 bp v pufru (1 mM EDTA, 0,5 mM EGTA, 10 mM TRIS-HC, pH 8)

Koncentrace: 348 ng/µl

Popis

Ready-to-SureChIP chromatin je naštěpen na optimálně dlouhé fragmenty a byla ověřena jeho funkčnost v chromatinové imunoprecipitaci. Jeho použití v ChIP experimentu je proto vhodné pro optimalizaci Vašich protilátek a primer setů v SureChIPu.

Buněčná linie K562 je první linií vůbec odvozenou z myeloidní erytroidní leukémie.

Aplikace

Chromatinová Imunoprecipitace

Způsob přípravy

Chromatin byl fixován pomocí 11% formaldehydu, buňky byly následně zlyzovány a uvolněná buněčná jádra s chromatinem byla sonikována pomocí sonikátoru Branson Digital sonifier 450. Chromatin byl naštěpen na fragmenty dlouhé 200-500 bp.

Stabilita a skladování

skladujte v -20 °C po dobu max. 6 měsíců

chromatin by neměl projít více než dvěma cykly rozmražení a znovuzamražení.

Kontrola kvality

Velikost fragmentů byla kontrolována pomocí agarózové gelové elektroforézy (1 % gel).

Koncentrace chromatinu byla stanovena spektrofotometricky.