Ready to SureChIP J-JHAN chromatin

Ready to SureChIP J-JHAN chromatin

chromatin J-JHAN.pdf (220,1 kB)

Katalogové číslo KRD-P-0437-40

Obsah

Chromatin izolovaný z buněčné linie J-JHAN, naštěpený na fragmenty se střední velikostí fragmentu 300 bp v pufru (1 mM EDTA, 0,5 mM EGTA, 10 mM TRIS-HC, pH 8)

Koncentrace: 1 µg/µl

Popis

Ready-to-SureChIP chromatin je naštěpen na optimálně dlouhé fragmenty a byla ověřena jeho funkčnost v chromatinové imunoprecipitaci. Jeho použití v ChIP experimentu je proto vhodné pro optimalizaci Vašich protilátek a primer setů v SureChIPu.

J-JHAN buňky jsou lidské T-lymfocyty

Aplikace

Chromatinová Imunoprecipitace

Způsob přípravy

Chromatin byl fixován pomocí 11% formaldehydu, buňky byly následně zlyzovány a uvolněná buněčná jádra s chromatinem byla sonikována pomocí sonikátoru Branson Digital sonifier 450. Chromatin byl naštěpen na fragmenty dlouhé 200-500 bp.

Stabilita a skladování

skladujte v -20 °C po dobu max. 6 měsíců

chromatin by neměl projít více než dvěma cykly rozmražení a znovuzamražení.

Kontrola kvality

Velikost fragmentů byla kontrolována pomocí agarózové gelové elektroforézy (1 % gel).

Koncentrace chromatinu byla stanovena spektrofotometricky.