Normal-Rabbit-IgG ChIP-validated control

Normal-Rabbit-IgG ChIP-validated control

Název:

Normal-Rabbit-IgG ChIP-validated control

Kat. číslo:

KRD-P-0430-100

Balení:

100 µg

Obsah:

100 µg protilátky Normal-Rabbit-IgG

Popis:

Přirozená protilátka IgG z krevního séra králíka. Pro použití jako negativní kontrola paralelně se specifickými protilátkami třídy IgG.

Použití:

Používá se jako negativní kontrola paralelně se specifickými protilátkami.

Kontrola kvality:

Byla provedena kontrolní chromatinová imunoprecipitace s použitím Normal-Rabbit-IgG ChIP-validated control a SureChIP I M- kit (kat č. KRD-P-0423-10).

Stabilita a skladování:

1 rok; +4 °C