Myší monoklonální protilátka proti p54nrb (nukleární RNK-vázající protein) (klon 5H12.H6.E1)

 

Název

myší monoklonální protilátka proti p54nrb (nukleární RNK-vázající protein) (klon 5H12.H6.E1)

Kat. #

KRD-P-0402-1

Balení

1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml

 

Obsah

roztok purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGM

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

Popis

Myší monoklonální protilátka proti p54nrb (klon 5H12.H6.E1). Protein p54nrb je multifunkční jaderný protein, který se účastní např. regulace transkripce, sestřihu, kontroly buněčné proliferace.

Název hybridomové linie

5H12.H6.E1

Aplikace

Imunofluorescence, Western blotting, ELISA

 

AB by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

Způsob přípravy

Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L

Stabilita a skladování

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

Kontrola kvality

Specifita: p54nrb, 54 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)

Western blot

                                        

                    

 

 

 

Immunofluorescence