Myší monoklonální protilátka proti p54nrb (nukleární RNK-vázající protein) (klon 5H12.H2.F9)

 

Název

myší monoklonální protilátka proti p54nrb (nukleární RNK-vázající protein) (klon 5H12.H2.F9)

Kat. #

KRD-P-0401-1

Balení

1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml