Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 5H10.B1.F1)

 

Název

myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 5H10.B1.F1)

Kat. #

KRD-P-0380-1

Balení

1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml

 

Obsah

roztok purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGM

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

Popis

myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 5H10.B1.F1). Cytokeratiny jsou intermediární filamenty přítomny v epiteliálních buňkách.

Název hybridomové linie

5H10.B1.F1

Aplikace

Imunofluorescence, Western blotting, ELISA

Slouží ke studiu cytoskeletárních proteinů.

AB by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

Způsob přípravy

Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L

Stabilita a skladování

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

Kontrola kvality

Specifita: cytokeratin 18, 45 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)

 

 

Western blot

 

 

 

 

Immunofluorescence