7. Měření míry metylace DNA (amplikonů) pomocí high resolution melting (HRM) analýzy

  • Tavicí teplota amplikonů závisí na míře obsahu metylovaných cytosinů, které se před vlastní HRM analýzou konvertují bisulfitovou reakcí.
  • Rozdíly v Tm mezi různou měrou metylovanými amplikony lze rozlišit pomocí HRM se senzitivitou 5 až 20 %, v závislosti na sekvenci amplikonu.