MagBeads-Streptavidin

MagBeads-Streptavidin

Název:

MagBeads-Streptavidin

Kat. číslo:

KRD-P-0428-5

Balení:

5 ml

Obsah:

5 ml magnetických kuliček s navázaným streptavidinem

Popis:

MagBeads-Streptavidin jsou uniformní, magnetické kuličky o průměru 2,8 μm s kovalentně navázaným strepavidinem na svém povrchu. Kuličky se dodávají v PBS pufru jako 25% suspense, pH 7,4.

Magnetická separace je velmi rychlá a šetrná metoda, která s minimální fyzickou silou působí na cílené proteiny. Tato šetrnost umožňuje izolaci labilních komplexů, u kterých by mohlo dojít k jejich poškození či separaci proteázami během dlouhých inkubací. Rychlost a šetrnost metody spočívá v nahrazení centrifugace za magnet.

Vazebná kapacita:

10 mg/ml

Použití:

MagBeads-Streptavidin je určen pro diagnostiku nukleových kyselin, imuno-testů s malými biotinylovanými protilátkami a pro aplikace, které nejsou kompatibilní s BSA (BSA tyto kuličky neblokuje).

Kontrola kvality

Kuličky jsou rutinně používány v našem SureChIP I M- kit (kat č. KRD-P-0423-10)

Stabilita a skladování:

24 měsíců; 4 °C