MagBeads-Protein G

MagBeads-Protein G

Název:

MagBeads-Protein G

Kat. číslo:

KRD-P-0427-1

Balení:

1 ml

Obsah:

1 ml magnetických kuliček s navázaným streptavidinem

Popis:

MagBeads-Protein G jsou uniformní, magnetické kuličky o průměru 40 μm s kovalentně navázaným proteinem G na svém povrchu. Kuličky se dodávají jako suspenze v 20% ethanolu obsahující 0,5M NaCl.

Magnetická separace je velmi rychlá a šetrná metoda, která s minimální fyzickou silou působí na cílené proteiny. Tato šetrnost umožňuje izolaci labilních komplexů, u kterých by mohlo dojít k jejich poškození či separaci proteázami během dlouhých inkubací. Rychlost a šetrnost metody spočívá v nahrazení centrifugace za magnet.

Vazebná kapacita:

10 mg/ml

Použití:

Čištění monoklonálních a polyklonálních protilátek IgG z kultivačního média či séra. Izolace protilátky či komplexů protilátek v imunoprecipitačních experimentech.

Kontrola kvality

Kuličky jsou rutinně používány v našem SureChIP I M- kit (kat č. KRD-P-0423-10)

Stabilita a skladování:

24 měsíců; 4 °C