HumanControlPrimerSet

HumanControlPrimerSet

Název:

HumanControlPrimerSet

Kat. číslo:

KRD-P-0429-25

Balení:

14 mikrozkumavek primer párů 25 nmol

Obsah:

Primery pro provozní lokusy (angl. hoousekeeping loci), které jsou ve většině buněk přepisovány na relativně konstantních hladinách (lze je použít jako pozitivní kontroly v analýzách histonových modifikací):

Primer pár hGAPDH-exon 1-ChIP

Primer pár hRPL30-exon1-ChIP

Primer pár hALDOA-intron2-ChIP

Primer pár hPGK1-exon1-ChIP

  • Primery pro tkáňově specifické lokusy, jejichž expresní aktivita je ve většině buněk umlčena (lze je použít jako pozitivní resp. negativní kontrolní lokusy při analýze histonových modifikací přítomných resp. nepřítomných v neaktivních lokusech):

Primer pár hMyoD1-exon1-ChIP

Primer pár hAFM-exon 1-ChIP

Primer pár hF8-exon1-ChIP

Primer pár hSAA4-exon 1-ChIP

Primer pár hGAD1-ChIP

Primer pár hSERPINA1-ChIP

  • Primery pro heterochromatické lokusy, které obsahují satelitní repetice (pozitivní kontroly v analýzách ChIP ke stanovení proteinu a jejich modifikací přítomných v heterochromatinu):

Primer pár hAlfaSatRep

  • Primery pro lokusy gamma aktinu (lze použit pro stanovení relativního množství proteinu nebo jejich modifikací v konstitutivně aktivním lokusu gamma aktinu):

Primer pár hACTG1-promotor

Primer pár hACTG 1-intron3

Primer pár hACTG 1-exon6

Popis:

HumanControlPrimerSet obsahuje oligonukleotidové sekvence cílových úseků nukleových kyselin nebo jejich částí pro kontrolu kvality procesu chromatinové imunoprecipitace a reagencií používaných při tomto procesu.

Použití:

Primery slouží ke kontrole kvality procesu a reagencií při chromatinové imunoprecipitaci s následnou detekcí cílových a referenčních sekvencí pomocí metody kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase (ChIP-qPCR).

  • Kontrola opakovatelnosti procesu ChIP při použití stejné protilátky a typu vzorku
  • Standardizace postupů přípravy ChIP při použití stejné protilátky a typu vzorku
  • Testování validace dosud nepoužitých protilátek pro ChIP

Kontrola kvality:

Byly provedeny kontrolní chromatinové imunopracipitace s použitím všech výše zmíněných primer párů a SureChIP I M- kit (kat č. KRD-P-0423-10).

Stabilita a skladování:

Primery jsou dodávány v solubilizovaném stavu a skladovat je lze min. 1 rok při -20 °C.

Po rekonstituci lze skladovat v alikvotech min. 6 měsíců při -20 °C.