HRM esej na stanovení míry metylace promotoru genu APC (adenomatosus polyposis coli )

  • tato souprava umožňuje stanovit míru metylace CpG ostrova v promotoru genu APC
  • je založena na kombinaci dvou metod: bisulfitové konverze a vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA)
  • citlivost metody: schopnost spolehlivě detekovat i pouze 1% metylaci při porovnání s pozadím
  • souprava je tvořena párem primerů pro HRM a je optimalizována pro použití s Roche LC480 / LightCycler 480 High-Resolution Melting Master mixem (Roche Applied Science) a dle zájmu bude, ve spolupráci s klinickými pracovišti, validována pro použití na dalších typech přístrojů a s dalšími mastermixy
  • souprava neobsahuje mastermix, ani reagencie pro bisulfitovou konverzi
  • souprava byla validována pro použití s FFPE (formalinem fixovanými a v parafinu zalitými) vzorky