HRM esej na skenování mutací v genu APC (adenomatosus polyposis coli)

  • sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v 1. až 15. exonu genu APC
  • esej je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA)
  • tvoří ji 16 párů primerů, které zcela pokrývají oblast prvních 15 exonů genu APC (poslední exon není kvůli svému rozsahu vhodný pro HRMA analýzu)
  • sada byla optimalizována pro LightScanner mastermix (Idaho Technology Inc.) a dle zájmu bude, ve spolupráci s klinickými pracovišti, validována pro použití na dalších typech přístrojů a s dalšími mastermixy