Gene enrichment sada pro základní a aplikovaný výzkum role mutací v lidském genu BRCA2

Gene enrichment sada pro základní a aplikovaný výzkum role mutací v lidském genu BRCA2
  • tato sada 100 sond o délce 120 nt je založena na proprietární technologii xGen Lockdown Probe od společnosti Integrated DNA Technologies Inc.
  • funkce produktu: směs sond lze využít k nabohacení genomových fragmentů genu BRCA2 ve vzorku lidské genomové DNA před cíleným resekvenováním metodami sekvenování nové generace
  • pro další informace viz také následující prezentaci
  • sondy pokrývají následujících 26 exonů transkriptu NM_000059 (identický s U43746), k zajištění dokonalého pokrytí byl pro designování každý exon prodloužen o +50 nt na každé straně (udané kóty odpovídají hg19 verzi lidského genomu):
NM_000059_0 chr13 32890548-32890714
NM_000059_1 chr13 32893164-32893512
NM_000059_2 chr13 32899163-32899371
NM_000059_3 chr13 32900188-32900337
NM_000059_4 chr13 32900329-32900469
NM_000059_5 chr13 32900586-32900800
NM_000059_6 chr13 32903530-32903679
NM_000059_7 chr13 32905006-32905217
NM_000059_8 chr13 32906359-32907574
NM_000059_9 chr13 32910352-32915383
NM_000059_10 chr13 32918645-32918840
NM_000059_11 chr13 32920914-32921083
NM_000059_12 chr13 32928948-32929475
NM_000059_13 chr13 32930515-32930796
NM_000059_14 chr13 32931829-32932116
NM_000059_15 chr13 32936610-32936880
NM_000059_16 chr13 32937266-32937720
NM_000059_17 chr13 32944489-32944744
NM_000059_18 chr13 32945043-32945287
NM_000059_19 chr13 32950757-32950978
NM_000059_20 chr13 32953404-32953702
NM_000059_21 chr13 32953837-32954100
NM_000059_22 chr13 32954094-32954332
NM_000059_23 chr13 32968776-32969120
NM_000059_24 chr13 32970985-32971231
NM_000059_25 chr13 32972249-32972957

 

  • co produkt obsahuje: ekvimolární směs všech 100 sond v celkovém množství dle zvolené škály (2/20/200 pikomolů), všechny sondy mají biotinovou modifikaci na 5' konci
  • cena: je dostupná na stránkách obchodní divize společnosti KRD s.r.o, je to standardní zákaznická cena za směs  libovolných sond xGen Lockdown Probe 
  • jak se produkt používá: hybridizace probíhá vsádkovou metodou ve zkumavách, za použití streptavidinových kuliček, hybridizační protokoly jsou k dispozici na vyžádání, postup je schematicky znázorněn níže

  • doba dodání: 9-12 dnů
  • kontrola kvality: každá sonda je samostatně syntetizována a spektrofotometricky kontrolována
Reference:
1. Nat Methods. 2010 Feb;7(2):111-8. doi: 10.1038/nmeth.1419. Review.
2. Nat Methods. 2010 Nov;7(11):913-5. doi: 10.1038/nmeth.1516. Epub 2010 Oct 17.
 
  • tento produkt je v experimentální beta verzi, před klinickou validací