Gene enrichment sada pro základní a aplikovaný výzkum role mutací v lidském genu BRCA1

Gene enrichment sada pro základní a aplikovaný výzkum role mutací v lidském genu BRCA1
  • tato sada 58 sond o délce 120 nt je založena na proprietární technologii xGen Lockdown Probe od společnosti Integrated DNA Technologies Inc.
  • funkce produktu: směs sond lze využít k nabohacení genomových fragmentů genu BRCA1 ve vzorku lidské genomové DNA před cíleným resekvenováním genu metodami sekvenování nové generace
  • pro další informace viz také následující prezentaci
  • sondy pokrývají následujících 20 exonů transkriptu NM_007297.3 (identický s U14680), k zajištění dokonalého pokrytí byl pro designování každý exon prodloužen o +50 nt na každé straně (udané kóty odpovídají hg19 verzi lidského genomu):
    
NM_007297_0 chr17 41258423-41258593
NM_007297_1 chr17 41256835-41257023
NM_007297_2 chr17 41256089-41256328
NM_007297_3 chr17 41251742-41251947
NM_007297_4 chr17 41249211-41249356
NM_007297_5 chr17 41247813-41247989
NM_007297_6 chr17 41243402-41246927
NM_007297_7 chr17 41242911-41243099
NM_007297_8 chr17 41234371-41234642
NM_007297_9 chr17 41228455-41228681
NM_007297_10 chr17 41226298-41226588
NM_007297_11 chr17 41222895-41223305
NM_007297_12 chr17 41219575-41219762
NM_007297_13 chr17 41215841-41216018
NM_007297_14 chr17 41215300-41215440
NM_007297_15 chr17 41209019-41209202
NM_007297_16 chr17 41203030-41203184
NM_007297_17 chr17 41201088-41201261
NM_007297_18 chr17 41199610-41199770
NM_007297_19 chr17 41197645-41197869

 

  • co produkt obsahuje: ekvimolární směs všech 58 sond v celkovém množství dle zvolené škály (2/20/200 pikomolů), všechny sondy mají biotinovou modifikaci na 5' konci
  • cena: je dostupná na stránkách obchodní divize společnosti KRD s.r.o, je to standardní zákaznická cena za směs libovolných sond xGen Lockdown Probe (v maximálním počtu 2000 různých sond v jedné směsi)
  • jak se produkt používá: hybridizace probíhá vsádkovou metodou ve zkumavách, za použití streptavidinových kuliček, hybridizační protokoly jsou k dispozici na vyžádání, postup je schematicky znázorněn níže

  • doba dodání: 9-12 dnů
  • kontrola kvality: každá sonda je samostatně syntetizována a spektrofotometricky kontrolována
Reference:
1. Nat Methods. 2010 Feb;7(2):111-8. doi: 10.1038/nmeth.1419. Review.
2. Nat Methods. 2010 Nov;7(11):913-5. doi: 10.1038/nmeth.1516. Epub 2010 Oct 17.

 

  • tento produkt je v experimentální beta verzi, před klinickou validací