Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti p54nrb

 

Název Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti p54nrb
(nukleární RNK-vázající protein) (klon 5H12.H2.F9)
Kat. # KRD-P-0346-1
Balení 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml, 10 molekul biotinu/
1molekula protilátky