Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 6A (klon 5H12.H12.G1)

 

Název Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 6A (klon 5H12.H12.G1)
Kat. # KRD-P-0345-1
Package, u.a. 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml, 10 molekul biotinu/
1molekula protilátky

 

 

Obsah

roztok biotinylované purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGM

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

 

Popis

myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 6A (klon 5H12.H12.G1). Cytokeratiny jsou intermediární filamenty přítomny v epiteliálních buňkách. Na povrch protilátky je nakonjugován biotin, který umožňuje přes streptavidin pevnou vazbu dalších faktorů.

 

Název hybridomové linie

5H12.H12.G1

 

Aplikace

Imunofluorescence, Western blotting, ELISA.

Slouží ke studiu cytoskeletárních proteinů. Umožňuje vazbu jakéhokoliv kofaktoru navázaného na streptavidin. Např. přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii v případě konjugace se streptavidinem vázající barvičku.

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

 

Způsob přípravy

Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L; biotinylováno pomocí Biotin-NHS (N-Hydroxysuccinimide) esterů s PEG raménkem vazbou na amino skupiny protilátky;

 

Stabilita a skladování

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

 

Kontrola kvality

Specifita: cytokeratin 6A, 60 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)

Biotinylace kontrolována HABA testem.

 

Imunoprecipitace

 

 

Western Blot