Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6B4.E9.B1)

 

Název Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6B4.E9.B1)
Kat. # KRD-P-0348-1
Balení 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml, 10 molekul biotinu/
1molekula protilátky