Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 5H11.E3.E1)

 

Název Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 5H11.E3.E1)
Kat. # KRD-P-0343-1
Balení 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml, 10 molekul biotinu/
1molekula protilátky