Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cleavage and polyadenylation specificity factor, subunit 6 (CPSF6) (klon 3B6.0.C7)

 

Název Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cleavage and polyadenylation specificity factor, subunit 6 (CPSF6) (klon 3B6.0.C7)
Kat. # KRD-P-0326-1
Balení 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml, 10 molekul biotinu/
1molekula protilátky