Anti-Human-H3K9Ac-Ab CHIP-validated

Anti-Human-H3K9Ac-Ab CHIP-validated

Název:

Anti-Human-H3K9Ac-Ab ChIP-validated

Kat. číslo:

KRD-P-0431-100

Balení:

100 µg

Obsah:

100 µg protilátky anti-acetyl-Histone H3 (Lys9)

Popis:

Histon H3 je jedním z hlavních pěti histonových bílkovin podílející se na struktuře chromatinu eukaryotických buněk. Histon H3 se skládá z hlavní globulární domény a volného N-terminálního konce. Tento volný N-terminální konec vyčnívá z kulového nukleozómu a může podléhat různým typům epigenetických modifikací, které ovlivňují buněčné procesy. Tyto úpravy zahrnují kovalentní vazbu metylové nebo acetylové skupiny na lyzin či arginin a fosforylaci serinu nebo threoninu.

Anti-Human-H3K9Ac ChIP-validated rozpoznává a váže se na acetylový histon H3 (Lys9).

Typ protilátky:

polyklonální

Epitop/oblast:

a.a. 4-14

Molekulární hmotnost:

17 kDa

Izotyp protilátky:

IgG

Použití:

Chromatinová imunoprecipitace (ChIP)

Kontrola kvality:

Byla provedena kontrolní chromatinová imunopracipitace s použitím Anti-Human-H3K9Ac ChIP-validated a SureChIP I M- kit (kat č. KRD-P-0423-10).

Stabilita a skladování:

1 rok; -20 °C