Anti-Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 9 (eIF3-9): biotinylovaná myší monoklonální protilátka (klon

 

Název Anti-Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 9 (eIF3-9): biotinylovaná myší monoklonální protilátka (klon
1F5)
Kat. # KRD-P-0319-1
Balení 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml, 10 molekul biotinu/
1molekula protilátky